⚡ Tasuta kohaletoimetamine üle Eesti ⚡

Kirjuta meile: info@infiray.ee

Search

Tippkaup

teavet klientidele

Garantii ja Teenindus

Garantii ja Teenindus

Kõikidele seadmetele, mis on müügil veebilehel www.infiray.ee, kehtib 3-aastane tootja garantii. Enne toote kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja garantii tingimusi. Õige hooldusega võib seade teil teenida mitmeid aastaid. Garantii ajal tuleb säilitada ostudokument ja garantiiteenuse kupong. Garantii kaart on tõendiks, et ostetud Infiray seadmel ei olnud defekte ning kõik tootja poolt tekitatud defektid kõrvaldatakse garantii kestel või seade asendatakse. Garantii teenus ei hõlma vigu, mis on tekkinud seadme vale kasutamise, välistest kahjustustest või pakendi kahjustuste tõttu.

Garantii kohustused lõpevad järgmistel juhtudel:

 1. Looduskatastroofide (välgu, üleujutuste, maavärinate, tulekahjude), valede kasutamistingimuste, kasutajate hooletuse tõttu tekkivate vigade korral;
 2. Vigade korral seadmele sobimatu, ebaseadusliku pingeseadme tõttu, elektrivõrgu rikete tõttu;
 3. Kahjustused, mis on põhjustatud võõrkehade sattumisest seadmesse, liivast, vedelikest (korrosioon, oksüdeerumine), toidust, putukatest ja muudest asjadest.
 4. Kasutusjuhendi eiramisel;
 5. Kahjustused, mis on tekkinud pärast seadme maha viskamist, kokkusurumist või transportimist kliendi poolt;
 6. Kui vead on parandanud volitatud teeninduskeskuse mittevolitatud isikud.

Garantii kohustused ei hõlma järgmistel juhtudel:

 1. Seade on teadlikult kahjustatud või lammutatud;
 2. Seade on kahjustatud ebaseaduslike programmide paigaldamise ja eemaldamise tõttu;
 3. Kui toote viga või ebatavaline käitumine on seotud viirusetarkvara toimimisega;
 4. Vedelkristallkuvarites (LCD) on lubatud pidevalt põlevate või pimedate (“surnud”) punktide arv määratud tootja tehnilistes andmetes. Kui selliste punktide arv ei ületa LCD-ekraani tootja poolt näidatud “surnud” punktide arvu, ei peeta nende olemasolu LCD-ekraanides toimivuse häireks või defektiks;
 5. Seadet kasutatakse kasutusjuhendis ja nendes reeglites sätestatud tingimuste rikkumisel.

Garantiihoolduse tingimused:

 1. Seadme garantiiremonti esitades peab ostjal olema ostudokument (kassaarve, arve) ja muud vajalikud dokumendid, mida müüja nõuab;
 2. Seade tuleb tarnida ohutuks transportimiseks sobivas pakendis. Kui seade tarnitakse ilma pakendita, ei vastuta müüja seadme transpordi käigus tekkivate mehaaniliste kahjustuste eest;
 3. Seade või selle osad võetakse vastu, koostades kauba üleandmise-üleandmise akti. Üks akti eksemplar antakse kliendile;
 4. Ilma dokumendita (üleandmis-üleandmisakt) kaupa ei väljastata;
 5. Üleandmise-üleandmisakti kaotamise korral peab olema isikut tõendav dokument;
 6. Seeria number on muutunud, kustutatud, loetamatuks muutunud või programmita eemaldatud (kehtib ainult unikaalsete seerianumbritega seadmete kohta);
 7. Seade asendatakse või tagastatakse, kui garantii kestel tekkinud defekte ei saa kõrvaldada;
 8. Müüja ei vastuta seadme rikutud mälu andmete kaotsimineku eest. Soovitatav on regulaarselt teha koopiaid sellisest teabeallikast;
 9. Kauba saamisel tuleb kontrollida, et tagastatud seadme komplektis oleks kõik korras;
 10. Hilisemaid nõudeid ei aktsepteerita.

Keelatud on: Seadet asetada otsese päikesevalguse kätte, lähedusse soojusallikatele või seadmetele, mis kiirgavad magnetkiirgust. Eemaldage kaaned või lammutage seade muul viisil. Ärge pange seadmele raskusi. Puhastamiseks ärge kasutage alkoholi ega muid keemilisi lahusteid. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust meie teeninduskeskusega: e-post: info@infiray.ee

Pärastmüügi Teenindus Garantiiremont on tasuta ainult juhul, kui toode rikneb garantii ajal.

Toote garantii remondib volitatud teeninduskeskus. Kui volitatud teenindus väljastab tõendi, et toodet ei saa parandada, on kliendil õigus toode sama vastu vahetada või saada tagasi makstud raha.

Kliendil ei ole vaja tasuda kaupade transportimise kulusid.

Garantiiteeninduse kohta võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@infiray.ee ja märkige seadme mudel, viga, ostukoht ja ostukuupäev, mis on kirjas garantiiteenuse kupongil.

Kaupo Kindsigo

+372 58 27 99 94